boldt.se

 
 
- HEM -     - PRATA -     - SKRIVA -     - LÄSA -     - OM MIG -     - DITT OCH DATT-

 

Föreläsningar/seminarier

 

Jag föreläser bland annat om journalistik, invandring, kulturmöten, skrivande, mediekritik och diskriminering.

Jag undervisar på Södertörns högskola, i journalistik och retorik, och på Kaggeholms folkhögskolas journalistlinje, framför allt i journalistiskt skrivande och nyhetsbedömning.

 

Några reflektioner om undervisning hittar du här

 

Bland mina uppdragsgivare finns också SKL, Fackförbundspressen, Nordisk journalistkursus i Aarhus, ABF, Finlands rundradio, Integrationsverket och RIB (Riksförbundet för personer som arbetar med integrationsbefrämjande verksamhet).

 

Kurser

 

Jag erbjuder flera slag av "huskurser", kurser på arbetsplatsen eller för föreningar: kreativt skrivande, skrivregler & språkriktighet, att skriva enkelt, gräsrotsjournalistik.

 

Jag erbjuder också kurser riktade i första hand till journalister, om kulturmöten, invandring och diskriminering, samt om hur man skriver enkelt.

 

Debatt

 

Behöver du en moderator? Jag har lång erfarenhet av att hålla i program och debatter.

Jag ställer också upp som inledare eller debattdeltagare, om det handlar om journalistik, mångfald eller diskriminering.

Bland uppdragsgivarna finns Rinkeby bokmässa, Journalistförbundet, antidiskrimineringsbyråer, Integrationsverket m.fl.

 

 

 • BOLDT.SE © 2006 • mejl: jolin@boldt.se • mobil: 0707-36 34 40