boldt.se

 
- HEM -     - PRATA -     - SKRIVA -     - LÄSA -     - OM MIG -     - DITT OCH DATT-

 

Debattartiklar
 
Om Dagens Nyheters kriminaljournalistik, tillsammans med Nuri Kino, http://www.journalisten.se/a.aspx?article_id=6025

 

Om folkpartiets språktester, sorgligt aktuell fortfarande, tillsammans med Kurdo Baksi:
 

Ska vi testa samer också?

I samband med det tragiska mordet på Fadime höjdes röster för att invandrare ska tvingas skaffa sig ett så kallat Sverige-körkort för att accepteras av samhället.

En advokat har till och med förespråkat en återkallelse av
medborgarskap för naturaliserade svenskar som begått grova våldshandlingar.
Och nu debatteras folkpartiets förslag om krav på test i svenska för att bli
svensk medborgare.
Andemeningen i dessa förslag är gemensam: de som inte har hundra procent svenskt
blod skall inte behandlas som majoritetsbefolkningen.
Inhumana förslag - och ogenomtänkta.
Våren 2000 antog Sveriges riksdag en lag om minoritetsspråk. Lagen erkänner
speciella rättigheter för de etablerade inhemska minoritetsspråken: finska,
meänkieli (=tornedalsfinska), samiska, jiddisch och romani chib.
Lagen är ett första försiktigt steg mot större rättigheter för de inhemska
minoriteterna, grupper som har behandlats mycket illa av det svenska folkhemmet.
Det är inte länge sedan man i Tornedalen straffade skolbarn som talade sitt
modersmål.

Sveriges historiskt restriktiva hållning har väckt starka känslor inom de
här grupperna, och i till exempel Finland har man varit upprörd över den svenska
regeringens ointresse för sina egna minoriteter.
En orsak till detta ointresse har varit det mantra som regering efter regering
har upprepat: i Sverige talar man svenska.
Det är en folkhemsnationalism som vi (svenskarna) inte velat ifrågasätta - trots
att vi med stor upprördhet kommenterat till exempel den turkiska regeringens
dröm om en stat där alla talar turkiska.
Folkpartiets utspel rimmar illa med verkligheten - Sverige är i dag ett land där
man talar många språk.

Därför frågar vi:
Skulle folkpartiets nya medborgarskapskrav också gälla tornedalsfinnar och
samer?
Gäller kravet Sveriges största invandrargrupp, finnarna, som talar ett
officiellt accepterat minoritetsspråk?
Eller är det bara svartskallarna som ska språktestas?
I stället för att låsa oss vid krav som skulle drabba till exempel gamla
människor borde man lyfta blicken från det trångt nationella och se sig om i
Europa. Här finns stater som fungerar utmärkt trots att de inte är enspråkiga,
till exempel Schweiz med sina fyra officiella språk.
Och folkpartiet borde kanske vända sig till Finland och diskutera dessa frågor
med sitt systerparti svenska folkpartiet, som med stor kraft drivit
minoritetsfrågorna. Deras synpunkter borde vara av stort intresse - om nu
folkpartiet vill vara liberalt på riktigt.
Kurdo Baksi
Jolin Boldt

Aftonbladet 2002-08-12

 

 

 • BOLDT.SE © 2006 • Mejl: jolin@boldt.se